Per 1 Januari 2020 met de activiteiten gestopt.


Case manager/ case-management in verzuim

Overheid en Onderwijs ( O&O) en het MKB

Naam

Martin Bruijns

E-mailadres

cirkel335@gmail.com

Telefoonnummer

+31(0)624554701

Nederland

Eindhoven e.o.

Re-integratie bij (ziekte)-verzuim


 • 1.  Ziekteverzuim  

 • 2. Case-management

 • 3. Case-management vanuit de werkgever

 • 4. Case-management op verzoek van de werknemer.

Ziekteverzuim  

Verzuim door ziekte van werknemers kan bij werkgevers (WG) en werknemers (WN) veel vragen oproepen: 
WG: Hoe kan/moet ik een zieke werknemer het beste helpen bij zijn terugkeer? 
WG en WN: Aan welke regels en wetten moet ik voldoen?
WN: Wat zijn mijn rechten maar ook wat zijn mijn plichten tijdens mijn ziekte?

Cirkel kent de problemen én heeft oplossingen daarvoor en wil U, zowel de werkgever als de werknemer, daarover graag adviseren.
Cirkel adviseert werkgevers over ziekteverzuim en arbeidsongeschiktheid, zodat u:
 • De weg vindt in het doolhof van wet- en regelgeving
 • Overzicht heeft over de risico's
 • Uw risico's onder controle houdt
 • Zieke medewerkers succesvol re-integreert
 • De beste financiële keuzes kunt maken

Verloop en verzekering. 

De eerste twee ziektejaren van een werknemer komen voor rekening van de werkgever. 

Daarna komt de werknemer mogelijk in aanmerking voor een WGA of IVA-uitkering. 

U kunt de verzekering van het ziekteverzuimrisico naar eigen inzicht inrichten. 

Zo kunt u ervoor kiezen het risico geheel zelf te dragen (ERD)

 • Re-integreren

 • De overheid wil voorkomen dat teveel mensen in de WIA terechtkomen.

 • Zij verlangt in dat kader een actieve bijdrage van u en uw werknemers.

 •  Wat u precies moet doen, is vastgelegd in de Wet verbetering Poortwachter.

     Cirkel kent deze wet goed en kan u dus prima adviseren over een succesvolle re-integratie van de werknemer binnen de kaders van deze wet.


 • Case-management. 

 • Wat is de case manager bij ziekteverzuim?

 1. De case manager is iemand die door de werkgever, in overleg met de verzuimende werknemer, is aangewezen om het ziekteproces te begeleiden, aantekeningen bij te houden en de werknemer en werkgever bij te staan tijdens het verzuim. Het aanwijzen van een case manager is verplicht.

 2. Wat doet de case manager? 

 3. De case manager begeleidt de zieke medewerker. De case manager is eerste aanspreekpartner voor vragen en problemen bij ziekte. De case manager houdt met aantekeningen het dossier bij. Dit begint bij de probleemanalyse en met het plan van aanpak. De case manager geeft voorlichting over de wettelijke aspecten van de arbeidsongeschiktheid. De case manager organiseert trajecten om het WIA te voorkomen, zoals de "spoor 2 trajecten".

Spoor 2 trajecten zijn re-integratie-trajecten naar ander werk als blijkt dat de oorspronkelijke functie mogelijk niet meer uitgevoerd kan worden. Ook kan het zijn dat de case manager en werknemer samen een interventietraject aan willen gaan om de arbeidsgeschiktheid te bevorderen. Dan zal de case manager dit traject organiseren. De case manager gaat ook het gesprek met het UWV aan als een re-integratie-verslag wordt ingediend.

Kan een medewerker de case manager zelf kiezen?

Nee, de werkgever wijst de case manager, wel in overleg met de medewerker, aan.

Grote organisaties hebben vaak een eigen case manager in dienst. Kleinere organisaties besteden het vaak uit. Bij sommige organisaties wordt meestal de leidinggevende als case manager aangewezen.

Waarom moet het case management worden bijgehouden?

Het case management moet worden bijgehouden as gevolg van wet- en regelgeving om WIA/ IVA te voorkomen. Het heeft te maken met de wettelijk verplichting om alles gedurende het ziekteproces vast te leggen. Het uitgangspunt van de regelgeving is dat werkgever, werknemer en arbodienst alles moeten doen om WIA te voorkomen en dat er dan ook precies kan worden nagegaan waar het fout is gegaan als nog iemand in de WIA dreigt te komen.

Wat zijn de consequenties als het case management niet goed wordt uitgevoerd?

Als een medewerker in de WIA dreigt te komen, dan zal het UWV het re-integratie-verslag gaan toetsen. Als het verslag niet compleet is, dan zal de case manager en dus de werkgever daarop worden aangesproken. Hij was tenslotte de aangewezen persoon om te helpen alle documentatie bij te houden en de werknemer en werkgever te assisteren dat alle gegevens correct worden aangeleverd. Voorts zal het UWV het re-integratie-verslag inhoudelijk toetsen. De case manager zal worden verzocht uit te leggen welke maatregelen ter voorkoming van WIA zijn genomen.

 1. Het UWV is daar heel streng in wat tot loondoorbetalingsverplichtingen kan leiden.

Kunnen organisaties het case management beter zelf doen of uitbesteden?

Van belang is dat de case manager ervaring hiermee heeft en deze verder kan uitbreiden. Grote organisaties met meerdere honderden medewerkers kunnen bij voorbeeld hun eigen case manager aannemen die rechtstreeks vanuit de afdeling HRM werkt als specialist. Dat werkt goed omdat er voldoende ervaring is/wordt opgebouwd.

Kleinere organisaties, of leidinggevenden hiervan, willen vaak het case management zelf doen. Deze betrokkenheid bij een casus kan een steun zijn voor de zieke medewerker maar is meestal zakelijk een ballast (emotionele betrokkenheid) voor de re-integratie van de verzuimende medewerker en dus niet verstandig.

Voert Cirkel het case-management uit en wat zijn de kosten?

Cirkel kan het case management voor U uitvoeren.

Daarvoor zal een offerte worden uitgebracht na een intakegesprek met de werkgever.

WERKNEMER

Cirkel kan ook, op verzoek van de werknemer, een opgestart, lopend of vastgelopen, re-integratietraject gaan begeleiden. In overleg met de werkgever is altijd de meest ideale opzet, maar ook als de werkgever het niet ziet zitten, zal cirkel de werknemer in het traject adviseren en begeleiden. Kosten hiervan in overleg, en naar draagkracht, met en van de werknemer.Persoonlijke DienstverleningSurveillance diensten bij tentamens/ examens bij o.a. TU/Eindhoven


Fiscale dienstverlening. Adviseren bij het invullen van fiscale aangiftes en adviezen over de fiscale gevolgen bij het aangaan van financiële verplichtingen.